Nuacht:
  Táimid ag reachtáil sraith Ceardlanna Eolais. - Tuilleadh eolais >>>

 

Ceardlann Eolais a chur in áirithe


Sé an t-uasmhéid carachtair ná 20.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus spásanna.


Sé an t-uasmhéid carachtair ná 40.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus spásanna.


Déan cinnte gur ríomhphost bailí a úsáideann tú i.e. ríomphost pearsanta nó ríomhphost scoile.


Ainm na scoile ina bhfuil tú ag múineadh faoi láthair.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus poncaíocht.


Tá an t-eolas seo roghnach.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z 0-9 agus poncaíocht.
Seol ríomhphost chuig
leis an t-eolas seo a leanas:

1) D’ainm / 2) Ainm na Scoile / 3) Uimhir Rolla


Tá fáilte mhór roimh mhúinteoirí / mhicléinn / thuismitheoirí páirt a ghlacadh i
gCeardlann Eolais SingFónaic.

Míle buíochas, Foireann SingFónaic