Is féidir linn Ceardlann Eolais SingFónaic a chur ar fáil i ndiaidh scoile le haghaidh múinteoirí, comheagraithe Gaeilge agus príomhoidí.

Líon isteach an fhoirm thíos chun Ceardlann Eolais a chur in áireamh. Roghnaigh am agus dáta a d'oirfeadh le haghaidh do scoil.

Cuir in áireamh anois!

* Réimse riachtanach

Sé an t-uasmhéid carachtair ná 40.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus spásanna.


* Réimse riachtanach

Déan cinnte gur ríomhphost bailí a úsáideann tú i.e. ríomphost pearsanta nó ríomhphost scoile.* Réimse riachtanach

Ainm na scoile ina bhfuil tú ag múineadh faoi láthair.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus poncaíocht.


Liostaigh cúpla dáta agus amanna a bheadh oiriúnach le haghaidh do Cheardlann Eolais SingFónaic. Beimid i dteagmháil leat maidir le dáta agus am a shocrú.

Fág an réimse folamh muna bhfuil an dáta socruithe go fóill.

Ceadaítear na carachtair a-z, A-Z agus poncaíocht.


Seol ríomhphost chuig más fearr leat Ceardlann Eolais a chur in áireamh via ríomhphost nó má tá ceist(eanna) faoi leith agat.

Míle buíochas, Foireann SingFónaic