Ceardlann Eolais a chur in áirithe >>>
5 fáth go mbainfidh do scoil tairbhe as SingFónaic


Spreagann sí páistí chun páirt gníomhach a ghlacadh i gceachtanna Gaeilge


Spreagann sí múinteoirí chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadh


Tá sí ailínithe leis an gCuraclam nua Teanga na Bunscoile


An slí nuálach le haghaidh Gaeilge a fhoghlaim


Cuidíonn sí le múinteoirí agus páistí Fónaic na Gaeilge a fhoghlaim tríd an Aibítir Gaelach, carachtair grinn, rainn, amhráin, dánta agus cluichí

Cearta Maoine Intleachtúla

Tá na líníochtaí, grafaicí, amhráin, rainn agus téacs go léir mar shaothair de SingFónaic agus tá cosaint cóipcheart orthu. Tá gach ceart ar cosaint. Ní féidir aon chuid de na saothair seo a atáirgeadh i bhfoirm ábhair ar bith gan cead scríofa a fháil roimh ré on sealbhóir cóipchirt. Is é an polasaí atá ag SingFónaic ná dul sa tóir ar aon shárú de na teidlíochtaí cóipchirt seo.
LASCAINE 50%  LE CÓD:  SEOSFON    AM FÁGTHA:  
Tuilleadh Eolais!
dún!