Ceardlann Eolais a chur in áirithe >>>

Freddie FónaicSamplaí d'amhráinFreda Fónaic

♫ ♩
♯ ♪
5 fáth go mbainfidh do scoil tairbhe as SingFónaic


Spreagann sí páistí chun páirt gníomhach a ghlacadh i gceachtanna GaeilgeSpreagann sí múinteoirí chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadhTá sí ailínithe leis an gCuraclam nua Teanga na BunscoileAn slí nuálach le haghaidh Gaeilge a fhoghlaimCuidíonn sí le múinteoirí agus páistí Fónaic na Gaeilge a fhoghlaim tríd an Aibítir Ghaelach, carachtair grinn, rainn, liostaí deachtuithe, amhráin, dánta agus cluichí

Bain Triail Aisti

2
sheachtain

  Ábhar teoranta

  Íoslódálacha teoranta / PDFs

  Saor in Aisce

 

 

 

Triail Í

Úsáideoir aonair

€44.99
céad bhlian*

  Rochtain iomlán

  Ábhar in-íoslódáilte

  Leibhéil Fónaice

  Amhráin / Cluichí

  Pleananna Ceachta

 

* €39.99 - bliain a 2 & ar aghaidh

Liostáil

Pleananna Scoile

€4.17
go míosúil*

  Tairbhí díreach céanna le
      hÚsáideoir Aonair

  Lascainí le haghaidh
      athnuachaintí

 

* €4.17 (nó níos lú) per mí, per

múinteoir le Plean Scoile BC

Pleananna
Gnóthóidh na húsáideoirí trialacha agus na rannpháirtithe go léir a ghlacann páirt in ár gCeardlanna Eolais lascaine de 15% nuair a dhéantar liostáil den chéad uair.

Le cód: TRIAL15ZOOM15
  Cearta Maoine Intleachtúla ⌄⌄⌄

Tá na líníochtaí, grafaicí, amhráin, rainn agus téacs go léir mar shaothair de SingFónaic agus tá cosaint cóipcheart orthu. Tá gach ceart ar cosaint. Ní féidir aon chuid de na saothair seo a atáirgeadh i bhfoirm ábhair ar bith gan cead scríofa a fháil roimh ré on sealbhóir cóipchirt. Is é an polasaí atá ag SingFónaic ná dul sa tóir ar aon shárú de na teidlíochtaí cóipchirt seo.