Ceardlann Eolais a chur in áirithe >>>

Freddie FónaicSamplaí d'amhráinFreda Fónaic

♫ ♩
♯ ♪
5 fáth go mbainfidh do scoil tairbhe as SingFónaic


Spreagann sí páistí chun páirt gníomhach a ghlacadh i gceachtanna GaeilgeSpreagann sí múinteoirí chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadhTá sí ailínithe leis an gCuraclam nua Teanga na BunscoileAn slí nuálach le haghaidh Gaeilge a fhoghlaimCuidíonn sí le múinteoirí agus páistí Fónaic na Gaeilge a fhoghlaim tríd an Aibítir Ghaelach, carachtair grinn, rainn, liostaí deachtuithe, amhráin, dánta agus cluichí

  Cearta Maoine Intleachtúla ⌄⌄⌄

Tá na líníochtaí, grafaicí, amhráin, rainn agus téacs go léir mar shaothair de SingFónaic agus tá cosaint cóipcheart orthu. Tá gach ceart ar cosaint. Ní féidir aon chuid de na saothair seo a atáirgeadh i bhfoirm ábhair ar bith gan cead scríofa a fháil roimh ré on sealbhóir cóipchirt. Is é an polasaí atá ag SingFónaic ná dul sa tóir ar aon shárú de na teidlíochtaí cóipchirt seo.