SingFónaic


Cá bhfuair mé an smaoineamh agus an inspreagadh le haghaidh SingFónaic? Bhí mé ag múineadh Rang a Trí le haghaidh cúpla bliana i scoil náisiúnta. Thug mé faoi deara nach raibh formhór na daltaí in ann na bunfuaimeanna Gaeilge a fhuaimniú i gceart mar shampla na fuaimeanna comónta; ‘th’, ‘ch’, ‘sh’, ‘bh’.

Bhí na daltaí ag baint úsáide as a stór fónaice Béarla seachas a stór fónaice Gaeilge nuair a rinne siad iarracht focail Gaeilge a díchódú. D’fhoilsigh an Roinn Oideachais Curaclam Teanga na Bunscoile i 2015. Cuirtear béim sa churaclam teanga nua ar fhónaic agus ar fheasacht fóineolaíoch a mhúineadh do dhaltaí bunscoile ó na naíonáin bheaga ar aghaidh.

Bheartaigh mé clár struchtúrtha fónaice Gaeilge a chur le chéile atá athlínithe leis an gcuraclam teanga nua. Sí ceann de na príomh aidhmeanna atá ag foireann SingFónaic ná go bhfoghlaimeoidh na daltaí an aibítir Gaelach agus na fuaimeanna Gaeilge trí carachtair cosúil le Bobaí Broc, rainn, dánta, amhráin, leibhéil fónaice agus cluichí.

Tuigeann foireann SingFónaic go bhfuil greann agus spraoi mar ghné riachtanach i bhfoghlaim na páistí. Tá cluichí spraoiúil deartha again bunaithe ar na carachtair agus ar na leibhéil fónaice

Níl aon amhras orm go mbeidh SingFónaic rathúil agus go neartófaí scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta agus comhrá na ndaltaí amach anseo.

SingFónaic abú!