Nuacht    

   Ceiliúraigh an 3ú breithlá de SingFónaic

Ba bhreá linn na gnéithe nua a léiriú daoibh.
Dáta: 02/09/2021
   Ionad Oideachais Loch Garman - Ceardlann Eolais

An slí nuálach agus spraíúil chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadh.
Dáta: 26/04/2021
   Táimid ag reachtáil sraith Ceardlanna Eolais...

... i dteannta na hIonaid Oideachais ar fud na tíre.
Dáta: 27/03/2021
   Ionad Oideachais Na hUaimhe - Ceardlann Eolais

An slí nuálach agus spraíúil chun Fónaic na Gaeilge a mhúineadh.
Dáta: 23/02/2021
   Institiúd Oideachais Marino

Beidh Freddie & Freda Fónaic ag zúmáil le micléinn Institiúd Oideachais Marino.
Dáta: 17/10/2020
   Tá Freddie & Freda Fónaic ag zúmáil! - Lúnasa

Táimid ag reachtáil Ceardlanna Eolais via Zoom.
Dáta: 11/08/2020
   Tá Freddie & Freda Fónaic ag zúmáil!

Táimid ag reachtáil Ceardlanna Eolais via Zoom.
Dáta: 08/05/2020