Buíochas le     


Ba mhian le foireann SingFónaic buíochas mór a ghabháil leis na daoine agus eagraíochtaí seo a leanas. Táimid fíor bhuíoch as ucht an t-am, comhairle agus treoir a thug sibh dúinn!

   Jacqueline de Brún - Ollamh Cúnta san Oideachas - Scoil na Teanga, na Litearthachta agus an Oideachas Luath-Óige - Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

   Claire Dunne PhD - Léachtóir Gaeilge - Institiúid Oideachais Marino

   Foireann Fiontair Áitiúil Contae na Mí


   Dochtúir Tina Hickey - Ollamh Comhlach Síceolaíochta, U.C.D. - Comhordaitheoir modúil agus léachtóir i Síceolaíocht na Teanga, Saincheisteanna reatha maidir le Fáil Teanga agus Dátheangachas. Taighde a dhéanamh ar oideachas dátheangach, sealbhú agus cothabháil teanga oidhreachta, foghlaim luath-dara teanga, tumoideachas, litearthacht, léitheoireacht dara teanga agus litriú na Gaeilge.

   Alan Fitzpatrick - Cruthaitheoir de na céad íomhánna carachtair