Bain Triail Aisti

2
sheachtain
Saor in aisce

  Léiriú san áireamh

  Acmhainní in-íoslódáilte

  Samplaí de Phleananna
      Ceachta

  Saor in Aisce

 

 

Triail Í

Úsáideoir aonair

€38.98
Bliain a hAon*

  Rochtain iomlán

  Ábhar in-íoslódáilte

  Leibhéil Fónaice

  Amhráin / Cluichí

  Pleananna Ceachta

 

* Lascaine 10% - bliain a 2 ar    aghaidh

Liostáil

Pleananna Scoile

MĂșinteoir  Scoil
Seiceáil anois

  Tairbhí díreach céanna le
      hÚsáideoir Aonair

  Lascainí le haghaidh
      athnuachaintí

  Roghnaigh do phacáiste scoile

 

 

Pleananna

Gnóthóidh úsáideoirí agus scoileanna lascaine SPEISIALTA nuair a dhéanann siad síntiús don chéad uair. Beidh an cód lascaine ar fáil i do ríomhphost ó fhoireann SingFónaic nuair a sheoltar iarratas chugainn le haghaidh triail den chlár.